Bakır kaynak; iki bakır metalin bir araya getirilerek birleştirilmesi işlemidir. Bakır kaynağı ve bakırın kaynatılması zorlu bir süreçtir, güçlü bir bağın sağlanması için en üst düzeyde hassasiyet ve tecrübe gerektirir.

Bakır, çeliğe göre daha düşük sıcaklıklarda ergimesine rağmen, belli miktardaki bakırı elektrik arkı ile ergitmek, aynı boyutta çeliği ergitmekten daha zordur. Bu, bakırın yüksek termik iletkenliğe sahip olmasının sonucudur.

Başaran Makine olarak Zarar görmüş, kırılmış bakır metal malzemelerinizi büyük bir titizlikle kaynatıyoruz. taşınması mümkün olmayan, alüminyum, paslanmaz, bakır, pirinç ve döküm demir metaller için yerinde kaynak hizmeti sunmaktayız.

Bakır kaynağı özellikle bakırın yüksek ısı iletkenliği özelliği nedeniyle zordur. Bu nedenle et kalınlıklarının fazla olduğu malzemelerde en azından kaynak dikişine başlamadan önce, önceden ısıtma uygulanmalıdır. Bunun ardından önceden uygulanan kaynak ısısıyla bir ön ısınma etkisi oluşturulmalıdır, bu şekilde > 5 mm et kalınlıklarında geniş yüzeye dağılımlı bir ön ısıtma sağlanabilir. TIG yönteminde, arkın kendisinin ön ısıtma için kullanılması olanağını sunmaktadır, bu sayede kaynak dikişine başlarken daha uzun arklarda yapılan dairesel hareketlerle ısı uygulanmış olunur. Saf bakır ve çok sayıda CU alaşımları, doğru akımla, eksi kutuptaki elektrotlarla kaynaklanır. Sadece pirinç ve alüminyum bronz gibi bazı bronz türleri alternatif akımla daha iyi kaynaklanır.

Bakır, ısıyı ve elektiriği en iyi ileten metallerden biridir. Gazaltı kaynağı ile, oksijeni giderilmiş bakırın birleştirilmesinde de kaliteli kaynaklar elde edilebilir. Bakır ve bakır alaşımları , arkın tükenmeyen tungsten elektrodu ile iş parçası arasında oluştuğu ve ilave metalin tükenen bir telden ark bölgesine verildiği tungsten asal gazyöntemi ile kaynak yapılabilir.

Bakır kaynağının zorluğunun üstesinden gelmek titiz bir planlamadan geçer. Doğru ana malzemenin ve dolgu metalinin belirlenmesi, başarıya ulaşmak ve sorunları en aza indirmek için çok önemlidir. Bakır kaynağı için en iyi araçları kullanmak, gerekli ileri seviye tecrübeye sahip olmak önemlidir. Bunun yanısıra, bakırın kaynatılması için kullanılan teknikler ve uygulama yöntemleri kaliteli sonucu doğrudan etkiler.