Pirinç kaynak; iki pirinç metalin bir araya getirilerek birleştirilmesi işlemidir. Pirinç gibi hafif metallerin kaynak yapılması, güçlü bir bağın sağlanması için en üst düzeyde hassasiyet gerektirir. Pirinç, bakır ve çinko alaşımlarına verilen genel isimdir. Çinko bileşiminin miktarı erime noktasını önemli ölçüde etkilediğinden, pirinç kaynağı yüksek tecrübe ve hassasiyet gerektirmektedir.

Başaran Makine olarak Zarar görmüş, kırılmış pirinç malzemeleriniz için profesyonel pirinç kaynak hizmeti veriyoruz. Taşınması mümkün olmayan, alüminyum, paslanmaz, bakır, pirinç ve döküm demir ve paslanmaz metaller için yerinde kaynak hizmeti sunmaktayız.

Çinko varlığından dolayı pirincin erimesi kolay değildir. Çinko, malzemede bulunan Bakır ve diğer elementlerden daha hızlı erir. Erimiş Çinko, solunduğunda çok zararlı olan çinko oksit üretmek için atmosferle reaksiyona girer. Isı girişini sürekli olarak izlemek gereklidir. Çok fazla ısı ana metali bozabilir ve alaşımdaki malzemelerin ayrılmasına neden olabilir. Tüm bu teknik özellikler, Pirinç’i kaynaklanması zor bir malzeme haline getirir.

WIG kaynağında sıcaklık elektrotta (katot) yaklaşık 4200 °C’ye ve iş parçasında (anot) yaklaşık 3200 °C’ye ulaşmaktadır. Bu sıcaklıklar hem bakırın (1083 °C/2590 °C) hem de çinkonun (419 °C/907 °C) ergime ve kaynama sıcaklıkların] aşmaktadır. Bununla beraber çinko buharlaşması sonucu ortaya çıkan çinko oksitin ergime sıcaklığı da 1970 °C’dir. Bu sebeple kaynak esnasında esas malzemeden çinko ve bakırın buharlaşması söz konusu olmaktadır. Kaynama sıcaklığı daha düşük olan çinko bakırdan daha fazla buharlaşmaktadır.

Bu buharlaşmanın sonucu olarak kaynak dikişinde gözenekler ortaya çıkmakta, kaynak dikişi yüzeyinde çinko oksit çökelmekte ve kaynak bölgesinde pirinç sahip olduğu sarımsı rengi kaybederek kırmızımsı bir renk almaktadır. Yüksek sıcaklık süresince çinko buharlaşması ve ayrıca bakırın oksitlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda makroskobik görünümde yüzey gri veya bazen siyah bir renk almaktadır. Bunun sebebi de Zn ve Cu’nun oksitlenmesidir.

Alaşım içindeki çinko miktarı ne kadar az olursa buharlaşma miktarı o kadar az olmakta ve ergitme kaynağının kalitesi o kadar artmaktadır. Çinkonun buharlaşma hızı sıcaklıktan doğrudan etkilenmekte olup, ergitme kaynağında çinkonun 1000°C civarındaki buharlaşma hızı 10 g/cm2.s olarak gerçekleşmektedir.

Kaynak yapmaya başlamadan önce, uğraştığınız malzemedeki çinko yüzdesini öğrendiğinizden emin olun. Çinko, Bakırdan daha düşük bir erime noktasına sahip olduğundan, başarılı kaynaklar oluşturmada bunu yapmak özellikle önemlidir. Alaşımın aşırı ısınması gözenekli kaynağa ve çatlamaya neden olabilmektedir.